# تهاجم_فرهنگی

گنــاه از نان شبـــــــ هم واجب تـــــر است این روزها

در عجبــــم از مردمانی کهاز نــداری می نـالند امابر بــامِ خانه های محــــقرشان بساطِـ گنــاه پهـــن استــــ…این روزها گنــاه از ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 177 بازدید