# ماه_رمضان

پهلوون نیمه جون

افتاده تویــــــــ بستر دلخستگی                                یه پهلوون نیمه جون                                             شکـــــسته مثل فرق مولای  غـــــریب                                                                                       ارکان هفت تا آسمون
/ 0 نظر / 57 بازدید