اینجا فکه است قطعه از بهشت

اینجا فکه است قطعه از بهشت

شـــهــدای ایـنـجـا دیـــگر تـشــنــه نـیـسـتـنـد...
18 بهمن ولی بیست سال پیش
والفجر مقدمانی شروع شد...
همین جا
فــــکه...
و امروز 20 بهمن آغاز عملیات والفجـــــــر8
و چند روز دیگر ادامـــه راه شهــــدای والفجـــــر در راهپیمـــــایی 22 بهمــــن
/ 1 نظر / 32 بازدید
افسر جوان

با سلام مطالب شما در گلستان بلاگ منتشر شد http://golestanblog.ir/?p=1370 http://golestanblog.ir/?p=1367 http://golestanblog.ir/?p=1363 چشم به راه مطالب خوب شما هستيم