عشق یعنی تابوت رنگی شهدا

عشق یعنی تابوت رنگی شهدا

حواسمون هست یا نه؟ اگه شهید نشیم باید بمیریم.....

/ 1 نظر / 124 بازدید
معتکف

شهید.... اگر خداوند یک روز آرزوی انسان را برآورده می کرد من بی گمان دوباره دیدن تو را آرزو می کردم و تو نیز هرگز ندیدن مرا آن گاه نمی دانم به راستی خداوند کدام یک را می پذیرفت