دوستدار امام غائب نه امام قائم

دوستدار امام غائب اند نه امام قائم

زاهدان و عارفانی که پیوندی با جهاد و شهادت و مبارزه ندارند
خواسته یا ناخواسته دوستدار امام غائب اند نه امام قائم
مطلوب اینان غائب آل محمد (ص) است، نه قائم آنﮪا !!...

                                                                      آیت الله جوادی آملی

/ 1 نظر / 18 بازدید
سلحشوران اریا

امام مهربان، از آن روزی که فجر کردی ده ها دهه گذشت و ما عاشق تر شدیچوم... و آن روز تو مطلع الفجر قرائت کردی و جوانان وطن فتح المبین کردند... و انفجاری صورت گرفت و نور انقلاب مانند خورشیدی تابیدن گرفت...