سیر تاریخی جهان عرب در مقابل فرهنگ غربی....

اینکه انقلاب ما سرزنده و با نشاط همچنان باقی مونده ، با همه مشکلات و سختی ها.. خیلی باید خدا رو شکرگزار باشیم...
از نشانه های سرزنده بودن انقلاب ما ، بیداری اسلامی است که به پشتوانه انقلاب خمینی و در همان مسیر حرکت می کنند.

/ 0 نظر / 12 بازدید