مردانگی به قد و قواره نیست

وقتی شیپور جنگ نواخته شود مرد از نامرد شناخته می شود...

پ ن : مردانگی به قد و قواره نیست گاهی یک مرد با اسلحه اش هم قد است

/ 2 نظر / 82 بازدید
فاطمه

اسلحه اش از خودش بزرگتره[ناراحت]